دانلود سریال Equinox

دانلود سریال Equinox

آسترید از ناپدید شدن مرموز یک کلاس مدرسه در سال 1999 آسیب دید. بیست سال بعد، هنگامی که او متوجه شد که تنها بازمانده از سال 1999 به طور مرموزی مرده است، آسترید شروع به کشف آنچه واقعاً اتفاق افتاده است.

  • 3 ژانویه 2022
  • 0
  • 23 بازدید
دانلود سریال