کشور: اسرائیل

دانلود فیلم آخرین نگهبان The Last Patrol 2000

دانلود فیلم آخرین نگهبان The Last Patrol 2000

پس از زلزله ای عظیم که لس آنجلس را ویران می کند، نظم جدیدی شکل می گیرد. اما اختلاف بین صفوف منجر به جنگ و اختلال بیشتر می‌شود و اگر امیدی برای آینده وجود داشته باشد، The Last Patrol باید نظم را ایجاد کند.

دانلود فیلم