کشور: بوتسوانا

دانلود مستند The Last Lions 2011

دانلود مستند The Last Lions 2011

پنجاه سال پیش نزدیک به نیم میلیون شیر در آفریقا وجود داشت. امروزه حدود 20000 وجود دارد. بدتر از آن، شیرها، بر خلاف فیل ها، که تعداد آنها بسیار بیشتر است، عملاً تحت فرمان یا دستور دولت هیچ محافظتی ندارند.

دانلود فیلم