کشور: سنت کیتس و نویس

دانلود فیلم جزیره The Island 2023 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم جزیره The Island 2023

هنگامی که برادرش کشته می شود، افسر LAPD، مارک، شهر را ترک می کند تا به جزیره ای که در آن بزرگ شده بازگردد. به دنبال پاسخ و انتقام، او به زودی خود را در نبردی خونین با سرمایه دار فاسدی می بیند که جزیره را تسخیر کرده است...