کشور: موریس

دانلود فیلم نبض جنگل Jungle Beat: The Movie 2020

دانلود فیلم نبض جنگل Jungle Beat: The Movie 2020

یک بیگانه دلتنگ سفینه فضایی خود را در نزدیکی جنگل رنگارنگ آفریقا فرود می آورد. دوستان حیوانی جدید او باید او را به کشتی خود برگردانند و قبل از اینکه پدر فاتح فضا بتواند سیاره را تصاحب کند، دوستی و سرگرمی را به او آموزش دهند.

دانلود فیلم