این داستان غم انگیز روح های شکسته، سموم، فجایع محیطی و معنوی در حال پیشروی، و پیوندهایی که والدین را به یک کودک می بندد را روایت می کند.

  • 1 دسامبر 2021
  • 0
  • 60 بازدید
دانلود فیلم