کشور: کشور پرتغال

دانلود فیلم به این حیوانات غذا ندهید Don’t Feed These Animals 2019

دانلود فیلم به این حیوانات غذا ندهید Don’t Feed These Animals 2019

روزی روزگاری یک خرگوش لوبوتومی شده بود که در یک آزمایشگاه تحقیقاتی زندگی می کرد. او به اختلال شخصیت دوقطبی مبتلا بود که ناشی از اشتهای زیاد او برای هویج بود. یک روز خرگوش به طور تصادفی یک هویج را زنده می کند، اما همچنین یک ...

دانلود فیلم

دانلود فیلم A Portuguesa 2018 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم A Portuguesa 2018

خانه او جنگ است. خانه او پرتغال است. با این حال، همسر جوان و تازه ازدواج کرده لرد فون کتن مصمم است خانواده شوهرش را که قلعه‌ای غیر قابل مهمان‌نواز روی صخره‌ای در شمال ایتالیا است، به خانه خود تبدیل کند.