یک خانواده یهودی مجبور شدند از نازی ها از برلین فرار کنند. ابتدا آنها به زوریخ فرار می کنند. از آنجا به پاریس و در نهایت به لندن می رود.

  • 3 ژوئن 2021
  • 0
  • 8 نفر
دانلود فیلم