یک زوج پناهنده از سودان جنوبی جنگ زده فراری وحشتناک را انجام می دهند، اما پس از آن تلاش می کنند تا با زندگی جدید خود در یک شهر انگلیسی که در زیر سطح آن شیطانی در کمین است، وفق دهند.

  • 27 نوامبر 2021
  • 0
  • 19 بازدید
دانلود فیلم