فیلم The Lord of the Rings: The Two Towers 2002 سانسور شده

در حالی که فرودو و سام با کمک گولوم شیک ، به Mordor نزدیکتر هستند ، این مشارکت تقسیم شده علیه متحد جدید Sauron ، Saruman ، و انبوهی از Isengard ایستادگی می کند.

  • 3 ژوئن 2021
  • 0
  • 5 نفر
دانلود فیلم