فیلم Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 سانسور شده

در سال 1935 ، ایندیانا جونز وارد هند می شود ، هنوز بخشی از امپراتوری بریتانیا است و از او می خواهد یک سنگ عرفانی پیدا کند. سپس او به یک فرقه مخفی که در بردگی از یک کاخ باستانی مرتکب برده داری و فداکاری های انسانی می شود ، برخورد می کند.

  • 2 ژوئن 2021
  • 0
  • 8 نفر
دانلود فیلم