یک کهنه سرباز نیروی دریایی از جنگ ناآرام و مطمئن از آینده خود به خانه می رسد - تا زمانی که توسط آرمان و رهبر کاریزماتیک آن دلخور شود.

  • 3 ژوئن 2021
  • 0
  • 3 نفر
دانلود فیلم
فیلم The Bourne Legacy 2012 سانسور شده

گسترش جهان از رمان های رابرت لودلوم ، با محوریت یک قهرمان جدید که به دلیل اتفاقات سه فیلم قبلی ، سهم خود را برانگیخته است.

  • 26 می 2021
  • 0
  • 19 نفر
دانلود فیلم