حسن پس از ترک سربازی برای کمک به خواهرش در پرداخت بدهی به رئیس باند محلی به خانه برمی گردد. برای انجام این کار آنها باید برای مبارزه با پسر و دختر گانگستر در حلقه با هم همکاری کنند.

  • 3 ژوئن 2021
  • 0
  • 4 نفر
دانلود فیلم