فیلم Hotel Rwanda 2004 سانسور شده

پل روساباباگینا ، مدیر هتل ، بیش از هزار پناهنده توتسی را در طول مبارزه با شبه نظامیان هوتو در رواندا ، آفریقا اسکان داده است.

  • 1 ژوئن 2021
  • 0
  • 3 نفر
دانلود فیلم