فیلم The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 سانسور شده

یک هابیت حلیم از شایر و هشت همراه به یک سفر برای نابودی One Ring قدرتمند و نجات سرزمین میانه از لرد تاریکی Sauron رهسپار شدند.

  • 3 ژوئن 2021
  • 0
  • 3 نفر
دانلود فیلم