فیلم Never Look Away 2018 سانسور شده

فیلم Never Look Away 2018 سانسور شده

7.7/10 17,349
68نمره منتقدین
- - - | | -
زیرنویس فارسی

هنرمند آلمانی ، کورت بارنرت ، از آلمان شرقی فرار کرده و اکنون در آلمان غربی زندگی می کند ، اما در دوران کودکی تحت نازی ها و رژیم GDR تحت عذاب است.

  • 1 ژوئن 2021
  • 0
  • 5 نفر
فیلم های مشابه

دیدگاه کاربران