کشور: اتریش

دانلود سریال زنی از دنیای مردگان Woman of the Dead زیرنویس فارسی

دانلود سریال زنی از دنیای مردگان Woman of the Dead

در تلاشی انتقام جویانه برای کشف اینکه چه کسی شوهرش را کشته است، زنی در نهایت عمیق ترین و زشت ترین رازهای جامعه کوچک خود را فاش می کند.

فصل 1 قسمت 6