کشور: مالزی

دانلود سریال کهکشان بوبوی بوی BoBoiBoy Galaxy

دانلود سریال کهکشان بوبوی بوی BoBoiBoy Galaxy

BoBoiBoy Galaxy داستانی در مورد Power Sphera است، روبات هایی که برای دادن قدرت های فوق العاده به صاحبان خود ساخته شده اند. با این حال، پروژه Power Sphera در نهایت یک پروژه خطرناک تلقی شد و لغو شد و بسیاری از Power Sphera فرار کردند ...

فصل 1 قسمت 24

دانلود سریال

دانلود سریال بوبو قهرمان کوچک BoBoiBoy

دانلود سریال بوبو قهرمان کوچک BoBoiBoy

بچه ای به نام بوبوی متوجه شد که یک بیگانه وجود دارد که سعی می کند به سیاره آنها حمله کند. یک روبات با نام ochobot به بوبوی و دوستش قدرتی می دهد تا سیاره خود را نجات دهند.

فصل 3 قسمت 13

دانلود سریال