کشور: اتحاد جماهیر شوروی

دانلود فیلم Strasti po Andreyu 1966 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Strasti po Andreyu 1966

زندگی، روزگار و مصائب سنت آندری روبلف، شمایل نگار روسی قرن پانزدهم.

دانلود فیلم