کشور: الجزایر

دانلود فیلم The Battle of Algiers 1966

دانلود فیلم The Battle of Algiers 1966

در دهه 1950، با مبارزه مردم الجزایر برای استقلال از دولت فرانسه، ترس و خشونت تشدید شد.

دانلود فیلم