ژانر‌ها: وسترن

دانلود سریال مجریان قانون: باس ریوز Lawmen: Bass Reeves زیرنویس فارسی

دانلود سریال مجریان قانون: باس ریوز Lawmen: Bass Reeves

درباره قانونگذار افسانه ای باس ریوز، یکی از بزرگترین قهرمانان مرزی و یکی از اولین معاون سیاهپوست مارشال های غرب رودخانه می سی سی پی در تاریخ آمریکا.

فصل 1 قسمت 8