دانلود فیلم Moffie 2019

دانلود فیلم Moffie 2019

مرد جوانی در سال 1981 آفریقای جنوبی باید دو سال خدمت سربازی اجباری وحشیانه و نژادپرستانه خود را به پایان برساند و در عین حال ناامیدانه پنهان کاری همجنس گرایی خود را حفظ کند.

  • 29 نوامبر 2021
  • 0
  • 24 بازدید
دانلود فیلم
دانلود فیلم District 9 2009

خشونت پس از آن رخ می دهد که یک نژاد فرازمینی مجبور به زندگی در شرایط زاغه مانند روی زمین می شود، یک روح خویشاوندی را در یک مامور دولتی که در معرض بیوتکنولوژی آنها قرار دارد، پیدا می کند.

  • 29 نوامبر 2021
  • 0
  • 25 بازدید
دانلود فیلم