فیلم The Great Dictator 1940 سانسور شده

دیکتاتور آدنوئید هینکل تلاش می کند تا امپراتوری خود را گسترش دهد در حالی که یک سلمان فقیر یهودی سعی می کند از آزار و شکنجه رژیم هینکل جلوگیری کند.

  • 2 ژوئن 2021
  • 0
  • 5 نفر
دانلود فیلم

در جنگل های اقیانوس آرام شمال غربی ، پدری که به تربیت شش فرزند خود با آموزش دقیق جسمی و فکری اختصاص داده شده ، مجبور است که بهشت ​​خود را ترک کند و وارد جهان شود ، ایده خود را در مورد معنای پدر و مادر بودن به چالش بکشد.

  • 31 می 2021
  • 0
  • 6 نفر
دانلود فیلم