زبان: انگلیسی قدیم

دانلود فیلم ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه The Lord of the Rings: The Return of the King 2003

گندالف و آراگورن جهان انسان ها را در مقابل ارتش سائورون رهبری می کنند تا نگاه او را از فرودو و سام در حالی که با حلقه یگانه به کوه عذاب نزدیک می شوند جلب کنند.

دانلود فیلم