یک پلیس از استان ها برای پیوستن به تیپ ضد جرم مونفرمیل به پاریس نقل مکان می کند و در نتیجه دنیای زیرین را کشف می کند که در آن تنش ها بین گروه های مختلف ریتم را مشخص می کند.

  • 31 می 2021
  • 0
  • 7 نفر
دانلود فیلم