یک پلیس از استان ها به پاریس می رود تا به تیپ ضد جنایت مونتفرمیل بپیوندد و دنیای زیرینی را کشف می کند که در آن تنش بین گروه های مختلف ریتم را مشخص می کند.

  • 27 نوامبر 2021
  • 0
  • 27 بازدید
دانلود فیلم