فیلم The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 2005 سانسور شده

چهار کودک از طریق کمد لباس به سرزمین نارنیا سفر می کنند و از سرنوشت خود می آموزند تا با راهنمایی یک شیر عرفانی آن را آزاد کنند.

  • 26 می 2021
  • 0
  • 19 نفر
دانلود فیلم