زبان: برزیلی

دانلود فیلم سرگذشت نارنیا: شیر، کمد و جادوگر The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 2005

دانلود فیلم سرگذشت نارنیا: شیر، کمد و جادوگر The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe 2005

چهار کودک از طریق یک کمد لباس به سرزمین نارنیا سفر می کنند و از سرنوشت خود مطلع می شوند که با راهنمایی یک شیر عرفانی آن را آزاد کنند.

دانلود فیلم