زبان: خوسا

دانلود فیلم شیرشاه The Lion King 1994

دانلود فیلم شیرشاه The Lion King 1994

شاهزاده شیر سیمبا و پدرش مورد هدف عموی تلخش قرار می گیرند که می خواهد خودش بر تاج و تخت بنشیند.

دانلود فیلم

دانلود فیلم کاپیتان آمریکا جنگ داخلی Captain America: Civil War 2016 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم کاپیتان آمریکا جنگ داخلی Captain America: Civil War 2016

دخالت سیاسی در امور انتقام جویان باعث ایجاد شکاف بین کاپیتان آمریکا و مرد آهنی می شود.

نسخه اختصاصی اضافه شد.

دانلود فیلم Avengers: Endgame 2019 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Avengers: Endgame 2019

پس از اتفاقات ویرانگر Avengers: Infinity War (2018)، جهان در حال ویران شدن است. با کمک متحدان باقی مانده، انتقام جویان یک بار دیگر جمع می شوند تا اقدامات تانوس را معکوس کنند و تعادل را به جهان بازگردانند.

دانلود فیلم