زبان: زبان های آپاچی

دانلود فیلم Cowboys & Aliens 2011

دانلود فیلم Cowboys & Aliens 2011

یک سفینه فضایی به آریزونا در سال 1873 می رسد تا زمین را تصرف کند و از منطقه غرب وحشی شروع شود. مجموعه ای از گاوچران و بومیان همه چیزهایی هستند که در راه آنها ایستاده اند.

دانلود فیلم