زبان: ساموایی

دانلود فیلم سریع و خشن: هابز و شاو Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 2019

دانلود فیلم سریع و خشن: هابز و شاو Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw 2019

لومن لوک هابز (دواین «راک» جانسون) و دکارد شاو (جیسون استاتهام) رانده شده، زمانی که یک شرور سایبری که از نظر ژنتیکی تقویت شده آینده بشریت را تهدید می‌کند، یک اتحاد بعید تشکیل می‌دهند.

دانلود فیلم