زبان: سرخپوستی آمریکای شمالی

دانلود فیلم ایت : قسمت دوم It Chapter Two 2019

دانلود فیلم ایت : قسمت دوم It Chapter Two 2019

بیست و هفت سال پس از اولین برخورد آنها با Pennywise وحشتناک، باشگاه بازنده ها بزرگ شده و دور شده اند، تا اینکه یک تماس تلفنی ویرانگر آنها را بازگرداند.

دانلود فیلم

دانلود فیلم اولین گاو First Cow 2019

دانلود فیلم اولین گاو First Cow 2019

یک آشپز ماهر به غرب سفر کرده و به گروهی از تله‌گذاران خز در اورگان پیوسته است، اگرچه او فقط با یک مهاجر چینی که به دنبال ثروت اوست، ارتباط واقعی پیدا می‌کند. به زودی این دو در یک تجارت موفق با یکدیگر همکاری می کنند.

دانلود فیلم