زبان: علامت

دانلود فیلم Rise of the Planet of the Apes 2011

دانلود فیلم Rise of the Planet of the Apes 2011

ماده ای که برای کمک به ترمیم مغز طراحی شده است، به شامپانزه ای که قیام میمون ها را رهبری می کند، هوش پیشرفته می دهد.

دانلود فیلم