زبان: فلاندری

دانلود فیلم نزدیک Close 2022 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم نزدیک Close 2022

دوستی شدید بین دو پسر سیزده ساله لئو و رمی به طور ناگهانی مختل می شود. لئو با تقلا برای درک آنچه اتفاق افتاده است به سوفی، مادر رمی نزدیک می شود. «نزدیک» فیلمی درباره دوستی و مسئولیت است.

دانلود فیلم عوامل انسانی Human Factors 2021

دانلود فیلم عوامل انسانی Human Factors 2021

یک حمله اسرارآمیز به خانه باعث ایجاد لرزش در هسته یک خانواده طبقه متوسط ​​جهان وطن می شود و شکنندگی حقیقت و قدرت دیدگاه فردی را آشکار می کند.

دانلود فیلم