پلیس در ردیابی یک قاتل زنجیره ای است ، اما با قربانی شدن افسران همکار ، آیا آنها می توانند قاتل را بگیرند و به موقع پرونده را حل کنند؟

  • 3 ژوئن 2021
  • 0
  • 2 نفر
دانلود فیلم