زبان: مالتی

دانلود فیلم Blood on the Crown 2021

دانلود فیلم Blood on the Crown 2021

Just Noise (Storbju) شرح می دهد که چگونه شهروندان مالت برای استقلال از بریتانیا در سال 1919 جنگیدند. هنگامی که ارتش برای سرکوب شورش ها اعزام شد و دولت بریتانیا این برخورد خونین را پنهان کرد، بیش از 100 مالتی در این جنگ حضور داشتند.

دانلود فیلم