زبان: نیانجا

دانلود فیلم District 9 2009

دانلود فیلم District 9 2009

خشونت پس از آن رخ می دهد که یک نژاد فرازمینی مجبور به زندگی در شرایط زاغه مانند روی زمین می شود، یک روح خویشاوندی را در یک مامور دولتی که در معرض بیوتکنولوژی آنها قرار دارد، پیدا می کند.

دانلود فیلم