زبان: ولوف

دانلود فیلم پرستار بچه Nanny 2022 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم پرستار بچه Nanny 2022

دایه مهاجر عایشه، در حالی که از فرزند یک خانواده از خانواده ایست ساید مراقبت می کند، زندگی جدیدی را در شهر نیویورک رقم می زند، مجبور می شود با حقیقتی پنهان روبرو شود که رویای متزلزل آمریکایی او را تهدید می کند.

دانلود فیلم سالوم Saloum 2021

دانلود فیلم سالوم Saloum 2021

در سال 2003، سه مزدور در حال فرار از کودتا در گینه بیسائو به منطقه ای پنهان در رودخانه سالوم سنگال پناه می برند. اما چیزی از آن سوی قبر در آنجا منتظر آنهاست.

دانلود فیلم