به تازگی 500،000 کیلومتر در جاده را مشخص کرده است ، یک کامیون راننده تازه داغدار با تهدید به از دست دادن شغل مواجه شده است که باعث شده است او را به یک کارآموز جدید معرفی کند.

  • 7 ژوئن 2021
  • 0
  • 4 نفر
دانلود فیلم

این یک درام از افسر کلاس "A" (میندو Taseeldarni) و یک (Shadaa) لیسانس بیش از حد بزرگسال است. Teja Shadaa از طرف خودش اظهار می دارد که با میندو Taseeldarni رابطه عاشقانه دارد. ...

  • 1 ژوئن 2021
  • 0
  • 4 نفر
دانلود فیلم