زبان: کردی

دانلود فیلم ماجرای نیمروز: رد خون Midday Event: Trace of Blood 2019

دانلود فیلم ماجرای نیمروز: رد خون Midday Event: Trace of Blood 2019

قبل از پایان جنگ بین ایران و عراق، ایرانی ها متوجه می شوند که اعضای مجاهدین از آنها جاسوسی می کنند و در شرف انجام عملیات علیه ایران هستند. دو مامور ویژه را مخفیانه به بغداد می فرستند تا لیای مجاهدین را ترور کنند...