زبان: کشمیری

دانلود فیلم وکیل مدافع ۲ Jolly LLB 2 2017

دانلود فیلم وکیل مدافع ۲ Jolly LLB 2 2017

جولی یک وکیل دست و پا چلفتی است که با وکالت بحرانی ترین پرونده دادگاه زندگی حرفه ای خود مواجه است.

دانلود فیلم