به تازگی 500،000 کیلومتر در جاده را مشخص کرده است ، یک کامیون راننده تازه داغدار با تهدید به از دست دادن شغل مواجه شده است که باعث شده است او را به یک کارآموز جدید معرفی کند.

  • 7 ژوئن 2021
  • 0
  • 5 نفر
دانلود فیلم