مردگان در خارج از ذخیره گاه جداگانه میکماق از کلاغ قرمز به زندگی بازمی گردند ، به جز ساکنان بومی آن که به طرز عجیبی از آفت زامبی در امان هستند.

  • 3 ژوئن 2021
  • 0
  • 4 نفر
دانلود فیلم