فیلم The Lord of the Rings: The Return of the King 2003 سانسور شده

گندالف و آراگورن دنیای مردان را در برابر ارتش سائورون رهبری می کنند تا وقتی با یک حلقه به کوه رستاخیز نزدیک می شوند ، نگاه او را از فرودو و سام جلب کنند.

  • 3 ژوئن 2021
  • 0
  • 4 نفر
دانلود فیلم