فیلم Dances with Wolves 1990 سانسور شده

ستوان جان دانبار ، كه به یك پاسگاه دوردست جنگ داخلی غرب منصوب می شود ، با گرگ ها و هندی ها دوست می شود ، و این باعث می شود او در ارتش انحرافی غیر قابل تحملی باشد.

  • 13 می 2021
  • 0
  • 27 نفر
دانلود فیلم