زبان: Sioux

دانلود فیلم Woman Walks Ahead 2017

دانلود فیلم Woman Walks Ahead 2017

کاترین ولدون، نقاش پرتره از بروکلین دهه 1890، به داکوتا سفر می کند تا پرتره ای از گاو نشسته بکشد و درگیر مبارزه مردم لاکوتا بر سر حقوق سرزمینشان می شود.

دانلود فیلم

دانلود فیلم Dances with Wolves 1990

دانلود فیلم Dances with Wolves 1990

ستوان جان دانبار، که به یک پاسگاه دورافتاده جنگ داخلی در غرب منصوب شده است، با گرگ ها و بومیان آمریکایی دوست می شود و او را به یک انحراف غیرقابل تحمل در ارتش تبدیل می کند.

دانلود فیلم